Onderzoekstarieven 2019

Door onze groei en efficiënte werkprocessen behoren onze tarieven tot een van de laagste van alle zorgaanbieders. Zo dragen we bij aan de betaalbaarheid van zorg.

Onderzoekstarieven 2019

Laboratorium onderzoek 2019

Microbiologisch onderzoek 2019

Beeldvormende- en functieonderzoeken 2019

Onderzoek in zwangerschap 2019

Tarieven trombosedienst 2019

Onderzoekstarieven 2018

Laboratorium onderzoek 2018

Microbiologisch onderzoek 2018

Beeldvormende- en functieonderzoeken 2018

Tarieven trombosedienst 2018

 Belangrijk voor u als patiënt

  • Star-shl levert medische diagnostiek op aanvraag van uw (huis)arts of verloskundige.
  • De vermelde tarieven zijn door de NZa vastgestelde maximum tarieven. Er kan een korting gelden op dit tarief, welke per zorgverzekeraar kan variëren.
  • De passantentarieven zijn gelijk aan deze maximum tarieven.
  • De zorgverzekeraar bepaalt welke kosten zij aan u vergoedt. U dient hierbij rekening te houden met uw eigen risico.
  • Mocht u ervoor kiezen om de kosten voor eigen rekening te nemen, dan wijzen wij u erop dat star-shl geen contante betalingen accepteert. Omdat star-shl niet over uw adresgegevens beschikt, dient u deze door te geven tijdens het onderzoek. U ontvangt dan een factuur per post.
  • De tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2018 (www.nza.nl).
  • De tarieven zijn exclusief bijkomende kosten. De bijkomende kosten staan in de volgende alinea beschreven.
  • Het kan noodzakelijk zijn om extra onderzoek te doen. Dit gebeurt op advies van de vakspecialist of door de uitkomst van het onderzoek (bijvoorbeeld een positieve kweek). De hoogte van de kosten van extra onderzoek is vooraf vaak niet aan te geven. Daarom zijn ze niet in onze overzichten opgenomen.
  • Deze zogenaamde ‘eerstelijns zorg’ maakt onderdeel uit van het basispakket van uw zorgverzekering. De Rijksoverheid beslist wat er in het basispakket zit. Het basispakket van de zorgverzekering vergoedt veelgebruikte geneeskundige zorg (geleverd of aangevraagd door huisartsen, verloskundigen en medisch specialisten), geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.
  • Ondanks de zorgvuldigheid waarmee wij onze overzichten hebben gemaakt, kunnen door tariefwijzigingen afwijkingen ontstaan. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

Bijkomende kosten

Doortesten: als het noodzakelijk is om extra onderzoek te doen, is de hoogte van de kosten vooraf vaak niet aan te geven. Deze kosten zijn daarom niet in onze overzichten opgenomen.

Toelichting Ordertarief:

Bloedafname

Dit tarief geldt voor een bloedafname door een medewerker van star-shl. Als u bloed laat afnemen en tegelijkertijd ander materiaal inlevert (met één aanvraagformulier), wordt dit tarief maar éénmaal in rekening gebracht en komt hier geen tarief meer bij voor de inname van materiaal.

Inname materiaal

Dit tarief geldt voor de inname van materialen, zijnde niet-bloed (urine, feces, semen, etc.).

Bloedafname door de huisartsenpraktijk

Dit tarief geldt voor bloedafname door de assistente van de huisarts (dus niet door een medewerker van star-shl).

Toeslag thuispriktarief

Deze toeslag geldt wanneer wij bij u thuis bloed komen afnemen (dus als het niet op een locatie van star-shl plaatsvindt en wij naar u toe komen).