Zelfcontrolecentrum

Bij het Zelfcontrolecentrum bepaalt u zelf waar en wanneer u uw INR-waarde meet. Dit zorgt voor meer bewegingsvrijheid en tijdwinst.

Mogelijkheden van zelfmeten

Bij zelfmeten krijgt u de beschikking over een Coaguchek XS apparaat waarmee met behulp van een vingerprik zelf de INR kan worden bepaald. De Trombosedienst verzorgt hiervoor een instructie. Voor een periodieke controle (2-4 keer per jaar) wordt tijdens een bezoek aan een poli van Star-MDC vastgesteld of de zelfmeting goed verloopt. Uiteraard zijn artsen en deskundigen van de Trombosedienst beschikbaar bij eventuele vragen, bijzonderheden en complicaties.

Meer bewegingsvrijheid

In geval van een drukke baan of bij regelmatig reizen kan dat prettig zijn. Wel is het belangrijk dat het zelfmeten op gezette tijden wordt uitgevoerd. Daarbij is het van belang, dat met aandacht op de voorgeschreven manier wordt geprikt en dat het digitale logboek compleet wordt ingevuld.

Zelfmeters brengen het eerste jaar zo'n vier keer een controlebezoek van ongeveer een kwartier aan één van de daarvoor beschikbare controleposten van Star-MDC. Na een jaar brengen we dit terug tot een halfjaarlijks controlebezoek aan één van de daarvoor beschikbare controleposten.

  1. Veel zaken kunt u direct regelen, zoals het doorgeven van adreswijzigingen bijvoorbeeld. Kijk hiervoor bij direct regelen

  2. U kunt deze bestellen via uw Digitaal Logboek van PortaVita als u nog 2 strips heeft. De meetmiddelen  ontvangt u binnen 5 werkdagen. Als u niet digitaal werkt kunt u contact opnemen met het zelfcontrolecentrum van de trombosedienst via telefoonnummer 010-2890 350.

  3. Ongeveer drie maanden na de zelfmeettraining wordt u uitgenodigd voor de eerste periodieke controle. Deze controles worden op een locatie van Star-MDC gedaan. Tijdens de controle worden de metingen van het zelfmeetapparaat gecontroleerd en wordt gecontroleerd of u de meting goed uitvoert. Ook zal de medewerker bloedafname een meting met haar apparaat doen. Hierdoor wordt uw apparaat gevalideerd.

   Het eerste jaar als zelfmeter wordt u iedere drie maanden opgeroepen voor een periodieke controle, na een jaar vindt de periodieke controle om de zes maanden plaats. Deze controles zijn verplicht.

  4. Als u start met zelfmeten prikt u gedurende 12 weken om de 7 dagen. Als uw INR na de trainingsperiode stabiel is wordt de wegzendtermijn gefaseerd verlengd tot maximaal 21 dagen.